İşyerinde ADA Kanunları

1990 tarihli Engelli Amerikalılar Yasası, işverenlerin, işlerini yapmak için başka türlü kalifiye olmaları halinde engelli çalışanlara veya işe başvuranlara karşı engelli çalışanlara karşı ayrımcılık yapmasını yasadışı hale getirdi. ADA'nın amacı doğrultusunda, işverenler arasında eyalet ve yerel yönetimler, özel sektördeki işverenler, çalışma örgütleri, istihdam büroları ve işçi-yönetim komiteleri bulunmaktadır.

ADA'nın Engellilik Tanımı

ADA'ya göre, bir kişi, büyük bir yaşam aktivitesini önemli ölçüde sınırlayan fiziksel veya zihinsel bir engele sahipse, engelli olarak nitelendirilir. Yasa, görmeyi, duymayı, konuşmayı, yürümeyi, kendine iyi bakmayı, nefes almayı, öğrenmeyi, manuel görevleri yerine getirmeyi ve çalışmayı temel yaşam aktiviteleri olarak sınıflandırır. ADA kapsamında, bir işveren, bu engellerden birine sahipse, ancak başvurduğu işi veya çalıştığı işi yerine getirecek niteliklere sahipse, kişiye karşı ayrımcılık yapamaz. Bir işveren, işi yapmak için gereken deneyimi, eğitimi, iş becerilerini ve / veya lisansları belirleyebilir.

Temel İş İşlevleri

Bir kişinin bir engeli varsa ve bir işi yapma niteliklerine sahipse, bir işveren işin temel işlevlerini makul düzenlemelerle veya düzenlemeler olmadan yerine getirebiliyorsa bu kişiye karşı ayrımcılık yapamaz. Bir işveren işe alma kararı veremez çünkü engelli bir kişi, temel bir iş işlevi olmayan bir görevi yerine getiremez. Örneğin, bir işletme sahibi engelli bir sekreterin gitmesine izin veremez çünkü sekreter ona kahve getiremez.

Makul Konaklama

İşveren, işe alma kararı verirken veya engelli bir çalışanı tutup tutmayacağına karar verirken, çalışanın işi makul düzenlemelerle yerine getirip getiremeyeceğini belirlemelidir. Makul düzenlemeler arasında ekipman sağlama, ekipmanı değiştirme, yarı zamanlı veya değiştirilmiş bir çalışma programı sağlama, başka bir işe atama ve çalışma ortamını engelli kişiler için erişilebilir ve kullanılabilir hale getirme yer alır. Yasa, işverenin engelli başvuru sahipleri veya çalışanlar için makul düzenlemeler yapmasını gerektirir, aksi takdirde işverene gereksiz bir zorluk yaşanmaz.

Ayrımcılığın Sonuçları

Ayrımcılığın etkilerini hisseden bir kişi, çalıştığı veya iş aradığı küçük işletmeye karşı yasal başvuru hakkına sahiptir. Kişi, iddia edilen ayrımcılığın meydana gelmesinden sonra 180 içinde küçük işletmeye karşı ayrımcılık iddiasıyla şikayette bulunabilir. İşletmenizin bulunduğu eyalette engelli kişilere karşı ayrımcılık yasası varsa, söz konusu kişi, iddia edilen ayrımcılığın meydana gelmesinden sonraki 300 gün içinde eyalet düzeyinde veya yerel düzeyde de dava açabilir. Her iki durumda da, gerçekte kişinin küçük işletme organizasyonunuzda engelliliğine dayalı olarak ayrımcılığa maruz kaldığını tespit etmesi durumunda, yasa, ayrımcılık meydana gelmemiş olsaydı kişiyi bulunacağı konuma yerleştirecek bir çare sağlar. . Örneğin, fiziksel engelli bir kişiEngelliliği nedeniyle bir şirkette iş bulamazsa, ADA kişiye o şirkette çalışma hakkı verir. Böyle bir durumda küçük işletme, engelli kişiye haklarını uyguladığı için misilleme yapamaz.