Organizasyon ve Proje Yönetimi Becerileri

Ekip liderleri, bölüm başkanları ve proje yöneticilerinin tümü belirli bir tür organizasyonel zeka gerektirir. Aynı zamanda farklı kişilik tipleriyle iyi çalışma, son tarihlere uyma ve koşullar değişim gerektirdiğinde esnek olma becerisine sahip olmalıdırlar. Zaman yönetimi, hem projeleri takip etmek hem de personeli yönetmek için gerekli bir beceridir.

Proje planlaması

İyi bir proje yöneticisi, şirketin misyonunu ve stratejik hedeflerini göz önünde bulundurarak iş akış şemaları, finansal projeksiyonlar ve personel kaynak tahsileri gibi araçları kullanarak hem kısa hem de uzun vadeli projeleri planlayabilir. Bu anlamda, çoklu görev yeteneği, bir projenin tüm bileşenlerinin birlikte çalışması, uygun şekilde önceliklendirilmesi ve hem kalite hem de zamanında yönetilmesi için hayati öneme sahiptir.

Personel Yönetimi

Proje yönetimi, doğru personeli bir projedeki görevlere atamak için gerekli beceri, deneyim ve bilgiyi gerektirir. Birbirini tamamlayan ve ortak hedeflere doğru birlikte çalışabilen proje ekibi üyeleri, kişilik sorunları olan veya görevlendirildikleri konu alanında iyi bilgi sahibi olmayan çalışanlardan daha etkilidir. İnsanları okuyabilmek ve etkili ekipler geliştirebilmek temel bir organizasyon becerisidir.

Önceliklendirme

Önceliklendirme yeteneği, bir projeyi planlamak, yönetmek ve yürütmek için önemli bir beceridir. Sadece hangi projelerin diğerlerine göre öncelikli olduğuna karar vermek değil, aynı zamanda başladıktan sonra projenin ayrıntılarını yönetmek için de önemlidir. Daha sonraki proje işlevlerinin tamamlanması için gerekli olan proje işlevlerinin öncelikle ele alınmasını sağlamak için kritik yol adımları tanımlanmalıdır.

Sabır ve Esneklik

Sabır ve hoşgörü organizasyon ve proje yönetiminde önemli rol oynar. Proje unsurları her zaman plana göre gitmez ve bir problemi belirlemek ve beyin fırtınası çözümleri için akılcı bir yaklaşım benimseyebilmek, bir projenin ilerlemesini sağlar. Bu genellikle amaç ve hedefleri yeniden değerlendirmek, kaynakları ve son teslim tarihlerini taşımak ve koşullar gerektirdiğinde değişiklik yapacak kadar esnek olmak anlamına gelir.

Karar verme

Projeleri organize etmek ve yönetmek, kritik karar verme yeteneklerine sahip olmayı gerektirir. Bazı kararlar yerinde yapılmalıdır, diğer formlar araştırma ve tefekkür gerektirir. Bir durumu değerlendirebilmek, olası çözümleri belirleyebilmek ve kesin bir karar verebilmek zamandan, paradan ve insan gücünden tasarruf sağlar. Kararsız olmak, maliyet aşımlarına, kaçırılan son tarihlere ve hayal kırıklığına uğramış proje ekibi üyelerine neden olabilir.