Bir Kuruluşta Karşılaştığınız En İyi İK Uygulamaları

İnsan kaynakları uygulamaları bir şirketin başarısında kritik bir rol oynar. Çalışan memnuniyetini artıran, şirkete para kazandıran ve sektörünüzdeki değişikliklerden sizi haberdar eden uygulamalar geliştirmek, insan kaynakları departmanının başarısı için hayati önem taşır. En iyi insan kaynakları uygulamalarını uygulamak, şirketinizin önündeki zorluklara hazırlıklı olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Stratejik Planlama

İnsan kaynakları departmanları, şirketteki ve sektördeki değişikliklerin ve eğilimlerin farkında değillerse, şirketlerinin değişen ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılayamazlar. İK liderlerinin yöneticilerle hem resmi hem de gayri resmi açık bir iletişim kanalını sürdürmesi önemlidir. Bir iş dış kaynak çözümleri sağlayıcısı olan ADP, insan kaynakları yöneticilerinin aktif bir rol oynadığı kuruluşların İK işlevinden yüzde 15 daha fazla memnuniyet yaşadığını belirtiyor. Şirketin stratejik planına aşinalık, öngörülen gereksinimleri karşılamak, sağlık sigortasının maliyet sınırlamasını ve diğer faydaları yönetmek veya çeşitlilik sorunlarını ele almak için nasıl personel sağlayacağınızı ayrıntılarıyla anlatan bir insan kaynakları planı oluşturmak için çok önemlidir.

Eğitim

Eğitim, çalışanlarınızın başarılı olmak için gerekli beceri ve yeteneklere sahip olmasını sağlamada önemli bir bileşendir. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, çalışanların becerilerini hızla geçersiz kılar. Eğitim pahalı olsa da, kapsamlı ve sürekli bir eğitim programı, şirketinizin pazar taleplerini karşılayabilmesini ve diğer firmalarla başarılı bir şekilde rekabet edebilmesini sağlamanın en iyi yoludur. Eğitim aynı zamanda İK çalışanlarınızın mesleki gelişiminin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları eğilimleri, sektör değişiklikleri ve yeni sistemler hakkında ne kadar çok şey öğrenirlerse, şirketiniz kaliteli çalışanları çekmek ve elde tutmak için o kadar donanımlı olacaktır.

Dış Kaynak Kullanımı

İnsan kaynakları departmanından talepler arttığında, hedeflere ulaşmak ve uzun vadeli planlamaya odaklanmak zor olabilir. İK'nın, çalışanların zamanını tüketen ve kurum içinde gerçekleştirilmesi gerekmeyen çeşitli yönlerinde dış kaynak kullanmayı düşünün. Bersin and Associates, dış kaynak kullanımının, insan kaynakları departmanının, işletme yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler geliştirmek veya iş ilişkileri kurmak gibi yalnızca şirket içinde ele alınabilecek şeylere odaklanmasına izin verdiğini belirtiyor. Dışarıdan temin edilebilecek işlevler arasında bordro, işe alma, sosyal haklar yönetimi ve eğitim yer alır.

Çalışan Geri Bildirimi ve Değerlendirmesi

Çalışanlara geri bildirim sağlamak yöneticiler için rahatsız edici olabilir. Yalnızca çalışanların zorunlu inceleme zamanında ne kadar iyi performans gösterdiklerini bilmelerini sağlayan bir yönetici ile karşılaşmak alışılmadık bir durum değildir. Bir başarısızlık listesiyle karşılaşmak çalışanları motive etmenin en iyi yolu olmasa da, yöneticiler geri bildirimi çalışanlarla günlük diyaloglarının bir parçası haline getirmeyi anlamayabilir. Çalışanlarla etkili iletişimi kapsayan, çalışanlara nasıl mentorluk yapılacağını açıklayan ve övgü ve ödüllerin önemini tartışan bir İK eğitim programı, şirketinizin çalışanları elde tutma oranlarını iyileştirmesine yardımcı olabilir.