Değişen Temel Yetkinliklere Örnekler

Temel yetkinlikler, bir bireyin veya bir şirketin sahip olduğu temel beceri ve yeteneklerdir. Bunlar, işe getirdiğiniz bilgi ve deneyimi, şirkete en yüksek getiriyi sağlayan faaliyetleri ve kişinin veya kuruluşun başarısının merkezinde olduğunu düşündüğünüz nitelikleri içerir. Temel yetkinlikler, bir şirkete müşterilerine değer sunmasını sağlayarak rekabet avantajı sağlar. Temel yetkinlikleri değiştirmek, yeni bir işte veya faaliyet alanında temel beceriler ve yetenekler gerektirir.

Emlak

30 yıl önce emlak piyasasının odak noktası, çoğunlukla ilgilenen alıcılara ev satmaktı. Bir emlak komisyoncusunun ihtiyaç duyduğu temel yetkinlikler, emanet süreci hakkında bilgi ve müşterilerinin bir ipotek için başvuruda bulunmasına yardımcı olabilmekti. Emlak pazarı genişledikçe ve giderek daha rekabetçi hale geldikçe, ajanslar satış potansiyellerini geliştirmeye yardımcı olmak için kiralama almaya başladı. Bunun için acentelerin kitaplardaki mülklere uygun kiracı bulmaları gerekiyordu. Bu, ajansın, kiralama sözleşmeleri bilgisi gibi farklı temel yetkinliklere sahip acenteler geliştirmesi veya istihdam etmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Xerox

Xerox, farklı bir pazarda rekabet edebilmesini sağlamak için yeni temel yetkinlikleri çeşitlendiren ve benimseyen bir şirket örneğidir. 20. yüzyılın başlarında şirket, fotokopi teknolojisinin öncüsü olan kserografinin icadı ile ortaya çıktı. Şirket, inovasyon yoluyla, günümüz İnternetinin temelini hazırlamaya yardımcı olan Ethernet teknolojisini icat etti. Basılı kopyadan dijital teknolojiye geçiş, personeli arasında yeni bir dizi temel yetkinlik gerektirdi ve şirketin temel yetkinlikleri zaman içinde buna göre değişti.

CNN

Medya devi, bir işletmenin temel yetkinliklerinin zamanla nasıl değişmesi gerektiğinin tipik bir örneğidir. 1980'de kurulan CNN, aslında sadece bir televizyon haber yayıncısıydı. 1995'te CNN interaktif web sitesini başlattığında, temel yetkinlik haberleri sunmaya devam etti. Ancak teknolojinin, bilgileri daha kısa formatlarda en iyi şekilde nasıl sunacağını bulabilecek web sitesi tasarımcılarına ve içerik editörlerine ihtiyacı vardı. Bu, Eylül 2009'da CNN'nin Twitter hesabını açtığı ve haberleri gerçek zamanlı olarak 140 karakterle sunma yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğinde yeni bir seviyeye ulaştı. Şirket artık akıllı telefonlar ve iPad gibi tabletler için de mobil uygulamalara sahip.

Değişme Sebepleri

Temel yetkinlikleri değiştirmenin nedenleri genellikle yeni operasyonlar yoluyla geliri artırmaktır. Küçük bir işletme için, yeni bir gelir akışının geliştirilmesi, daha önce mevcut olmayan bir ürün veya hizmete ihtiyaç duyan müşterileri almayı içerebilir. Bu ürünü veya hizmeti sağlayabilmek için, şirketin ya mevcut personeli gerekli beceriler konusunda eğitmesi ya da yeni arenada rekabetçi kalmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyime sahip personel istihdam etmesi gerekir.