İnsan Kaynakları Yöneticileri Hangi Araçlara Sahiptir?

Şirketinizin insan kaynakları lideri, yüksek düzeyde iş doyumuna sahip verimli bir iş gücü geliştirmede sizin için son derece değerlidir. Henüz bir insan kaynakları yöneticisi atamadıysanız, bir başlangıç ​​organizasyonu veya küçük bir işletme içinde bir insan kaynakları departmanını yönetme konusunda güven, uzmanlık ve deneyime sahip birini işe alırken önceliklerinizi belirleyin.

İnsan Kaynakları Liderliği

Kuruluşunuz için önemli miktarda uzmanlık ve deneyime sahip yeni seçilen bir insan kaynakları yöneticisi, en değerli varlığınızı - insan sermayenizi daha da artıracak bir insan kaynakları departmanı geliştirme planıyla donanmış olarak gelecektir. İnsan sermayesi, çalışanlarınızın her birinde sahip olduğunuz kaynaktır. Çalışanları temel yetkinliklerine, iş ve teknik becerilerine ve şirketinizin başarısına önemli katkılar sağlayacağına dair sözlerine göre işe alırsınız. Etkili bir insan kaynakları lideri, bu yeteneği kullanabileceği bilgi ve araçları kullanarak geliştirmek ve elde tutmak için eğitilir.

İnsan Kaynakları Departmanının Oluşturulması

İnsan kaynakları departmanı personeli, bir insan kaynakları yöneticisinin kuruluşunuzu üretken ve karlı bir duruma yönlendirmede temel araçlarından biridir. Başlangıç ​​şirketlerinde, insan kaynakları uzmanlarını seçme ve bir insan kaynakları departmanı kurma görevlerini yönetme görevini dengelemek bazen zordur. Bir insan kaynakları departmanı oluşturmak, personel istihdam etmekten çok daha fazlasını gerektirir. Yeni bir şirket için insan kaynakları departmanı kurmak, yeni bir iş kurmaya benzer. İnsan kaynakları yöneticinize sağladığınız serbestlik miktarının yanı sıra, şirket bu yeni departmanın işlevlerini ve yapısını belirlemelidir. Ek olarak, şirket insan kaynakları departmanının amacını diğer departmanlara tanıtmalıdır.İnsan kaynakları liderinizin kullanabileceği araçlar, iş felsefeniz, kuruluşunuz için vizyon ve misyonunuz hakkında sizinle yapılan tartışmaları içerir.

İnsan Kaynakları Uzmanlarını İşe Alma

Deneyimli insan kaynakları uzmanlarının seçilmesi, tam döngü işe alım süreci hakkında bilgi gerektirir. Tam döngü işe alma, kuruluşunuzla ilgilendikleri noktadan sizin için gerçekten çalışmaya başladıkları güne kadar nitelikli başvuru sahiplerini çekme süreci anlamına gelir. İnsan kaynakları lideriniz departmanın ilk personeli olarak, daha önceki rollerde İK lideri olarak kullanılan teknikleri bilgi tabanından çekmesi gerekecektir. Bu, yöneticinizin insan kaynakları departmanınızı oluştururken kullanacağı araçlardan yalnızca biridir. Ayrıca bir başka kaynak, önceki görevinde birlikte çalıştığı personeldir. Çoğu zaman, yöneticiler ve yöneticiler, daha önce birlikte çalıştıkları destek ve profesyonel kadroyu yeni bir şirkete getirmeyi düşünürler.Önceki bir işten potansiyel adayları işe almak, insan kaynakları müdürünüzün bunu kendi mesleki etik kurallarından veya kuruluşunuz için belirlenen etik kurallardan taviz vermeyecek şekilde yapması koşuluyla, nispeten kolay bir şekilde başarılabilir. Bununla birlikte, insan kaynakları yöneticinizin kullanabileceği bir diğer son derece değerli araç, mükemmel iş ilişkileri kurduğu deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmaktır.

Yönetici Liderlik Desteği

İnsan kaynakları liderinizin başarısı için en kritik unsurlardan biri, yönetici liderlik ekibinizin desteğidir. Bu araç, insan kaynakları departmanını, şirket değerleriniz ve hedeflerinizle tutarlı bir şekilde kuruluş adına kararlar almak ve hareket etmek için gerekli yetki ve enlem düzeyinde yönetmesini sağlar. Bir kural olarak insan kaynakları, yönetici liderliğe katılmaya davet edilmemiş olsa da, C düzeyindeki yöneticilere yardımcı olacak muazzam içgörüye sahip bir İK liderini işe almak mümkündür. Bu araç, onun endüstri uzmanlığına, iş zekasına ve liderlik becerilerine dayanmaktadır.