Kafeterya Planına İlişkin Engellemeler FICA'ya mı Bağlı?

Genel olarak Bölüm 125 planları olarak adlandırılan nitelikli yemekhane planları, çalışanlara işverenlerin bireysel çalışan için en yararlı olan programları sunma fırsatını sunar. Çalışanlar bir yardımdan vazgeçip bunun yerine nakit ödeme almayı seçebilir veya avantajı seçebilirler. Nakit ödemeler, tıpkı normal ücretler gibi vergilendirilebilir. Çalışan bunun yerine yardımı seçerse, katkı paylarını bordro vergileri hesaplanmadan önce ödemeyi seçebilir. Bu durumda, düşülen miktar normalde FICA vergilerine tabi değildir.

Yemekhane Planlarına Uygun Avantajlar

Bir işverenin sunduğu her tür fayda, bir kafeterya planına dahil edilemez. Örneğin, cep telefonları, spor salonlarına üyelik ve taşınma masrafları uygun değildir. Yaygın uygun faydalar arasında sağlık sigortası primleri, grup hayat sigortası primleri, 401 (k) katkı payları, evlat edinme yardımı, bağımlı bakım ve sağlık tasarruf hesapları yer alır.

Katkı Sınırlamaları

Bağımlı bakım, sağlık tasarruf hesapları ve bazı evlat edinme yardım programları gibi esnek harcama düzenlemeleri, çalışanların katkılarını takvim yılı içinde harcamalarını veya kaybetmelerini gerektirir. Yayınlanma tarihi itibariyle, bağımlı bakım limiti normalde yılda 5.000 $ veya ayrı başvuran evli çalışanlar için 2.500 $ 'dır. Fazla katkı, vergi amaçlı normal ücretler gibi muamele görür. Evlat edinme yardımı FICA'dan muaf değildir, ancak işçiye gelir vergisinden ve işverene federal işsizlik vergisinden muaftır. Grup hayat sigortası poliçelerinin limiti, FICA muafiyeti için yayın tarihi itibariyle 50.000 ABD Dolarıdır.

Gelir Vergilerine Etkisi

Bir kafeterya planına dahil edilmeye uygun olan faydalar, çalışanın beyannamesini sunduğunda yasal vergi indirimleri olacak türlerdir. Çalışan, bu kesintileri ödemek için kullandığı kazançlar üzerinden hiçbir zaman vergi ödemediğinden, bunları gelir vergisi beyannamesinde kesinti olarak talep edemez, çünkü böyle yapmak, aynı kesintinin iki kez fiilen talep edilmesiyle sonuçlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Yararlarına Etkisi

Çalışanlar, FICA'dan muaf tutulan kesintiler için Sosyal Güvenlik kazanç beyannamelerine kredi almazlar. Sosyal Güvenlik İdaresi, bir bireyin emeklilik veya maluliyet ödemelerinde ne kadar alabileceğini belirlemek için kazancı kullanır. Potansiyel olarak, yemekhane planlarına katkıların FICA'dan muaf tutulması gelecekteki Sosyal Güvenlik ödemelerini azaltabilir.

Kafeterya Planlarının Dezavantajları

Hem çalışanlar hem de işverenler için yemekhane planlarının bazı dezavantajları vardır. Çalışanlar bir yıl boyunca taahhütte bulunmalıdır ve tüm fonların kaybedilmeden harcanabilmesi için esnek harcama hesaplarına ne kadar taahhüt verileceğini yılın başında belirlemek zor olabilir. Bir çocuğun doğumu veya boşanma gibi büyük yaşam değişiklikleri, çalışanların yemekhane planlarını düzenlemelerine izin verir. İşverenler için en büyük dezavantaj, bir çalışanın, henüz bu miktarı katkıda bulunmamış olsa bile, tüm yılın esnek bir harcama hesabına bağlılığına anında erişebilmesi gerektiğidir. Başka bir deyişle, bir çalışan esnek harcama hesabına 1.200 $ katkıda bulunmayı seçerse ve ilk ay içinde 1.200 $ nitelikli harcamaya katlanıyorsa, o noktaya sadece 100 $ katkıda bulunmasına rağmen tam geri ödeme almaya hak kazanır.