Ürün Satış Sözleşmesi

Vergi, muhasebe, satış ve envanter takibi amacıyla şirketler tüm satış işlemlerini kaydeder. Bir işletme, satışı dahili amaçlarla kaydetmek ve alıcıya satın alma kanıtı sağlamak için bir tür belge (makbuz, fatura, imzalı teklif veya teklif veya satış sözleşmesi) kullanır. İşletmelere veya tüketicilere büyük veya karmaşık ürünler satan şirketler, işlemi belgelemek için genellikle satış sözleşmeleri kullanır. Bu satış sözleşmelerine ürün satış sözleşmeleri denir.

Ürün Satış Sözleşmesi Tanımlı

Bir satış sözleşmesi, satıcının bir alıcıya mal sahipliği veya mal bulundurma veya bir hizmete hak verme yetkisini devrettiği bir sözleşmedir. Anlaşma, anlaşma sırasında veya daha sonra ödenmesi gereken para miktarını belirtir. Ürün satış sözleşmesi, yalnızca ürünler için geçerli olan bir satış sözleşmesidir.

Bir Anlaşmanın Amacı

Bir ürün satış sözleşmesi, satış koşullarını ve koşullarını yöneten ayrıntıları sağlar. Birincil amacı, satıcıyı yanlış anlamalardan, belirsiz beklentilerden ve alıcının sahtekarlığından korumaktır. Bununla birlikte, bir ürün satış sözleşmesi, satışa neyin dahil olup olmadığını ve ürünün hangi koşullarda satıldığını net bir şekilde tanımlayarak alıcıyı korur.

Basit Bir Anlaşma

Basit bir satış sözleşmesi, ürünün bir açıklamasını, ürünün kullanımının kısa bir açıklamasını, satış fiyatını, teslimat kriterlerini ve her türlü ek hüküm ve koşulları içeren bir sayfadan oluşabilir. Bu anlaşma, anlaşmanın kabul edildiğini belirtmek için her iki tarafın - alıcı ve satıcı - imzalarını gerektirir. Bazen basit bir satış anlaşması bir veya daha fazla ek içerir. Şirketler, sattıkları tüm ürünleri kapsayan standartlaştırılmış terimler sağlamak için genellikle ekler kullanır. Örneğin, bir şirket iki farklı ürün için farklı satış sözleşmeleri kullanacak ancak aynı şartlar ve koşullar ekini içerecektir.

Karmaşık Bir Anlaşma

Ayrıntılı bir ürün satış sözleşmesi, basit bir sözleşmeyle aynı bilgileri içerir. Ayrıca ürün özelliklerini, varsa kurulum bilgilerini ve daha ayrıntılı teslimat bilgileri ve koşullarını içerir. Ayrıntılı bir anlaşma, ödeme yöntemini ve şartlarını, her türlü özel veya genel garantiyi, istisnaları ve destek ve bakım şartlarını ele alır. Devam eden ürün satışları için - örneğin, her ay bir distribütörden veya toptancıdan mal satın alan perakendeciler için - bir ürün satış sözleşmesi, fesih ve iptal hükümlerini ve anlaşmazlık çözüm koşullarını içerir. Diğer sözleşmelerde olduğu gibi, karmaşık bir ürün satış sözleşmesi de feragat, devir, değişiklik ve uygulanabilirlik hükümlerini içerir.