Çalışan Performans Değerlendirmesine Örnekler

Çalışan performans incelemesi, bir çalışanın kaydettiği ilerlemeyi ve potansiyelini ölçmeye yardımcı olabilir. Düzenli performans incelemeleri yaparak, küçük işletme sahipleri, çalışanlarını işlerini daha etkili bir şekilde yapma konusunda geliştirebilir ve yönetebilirler. Performans incelemeleri ayrıca çözülmesi gereken olası sorunların vurgulanmasına da yardımcı olabilir.

Güçlü

Bir çalışan performans değerlendirmesi, çalışanın işini yaparken sergilediği güçlü yönleri içermelidir. Örneğin, Tony muhasebede maaş bordrosunu doğru bir şekilde yapma konusunda belirli bir yeteneğe sahipse, garnitürlerin hesaplanmasında ek karmaşıklıklar olsa bile, bu, performans incelemesinde belirtilmelidir. Bir çalışanı öne çıkaran ve özellikle zorluklarla karşı karşıya kaldığında işini ne kadar iyi yaptığını gösteren her şey dahil edilmelidir. Belirli bir güçlü yön bulunamıyorsa, bu not edilmelidir ve çalışana iyileştirme planı verilmelidir.

Zayıf yönler

Zayıf yönlerin de bir performans değerlendirmesinde ele alınması gerekir. Bu zayıflıklar adil ve basit bir şekilde ele alınmalıdır. Örneğin, Tony haftalık muhasebe raporları sunma konusunda güçlü değilse, bunun performans değerlendirmesine dahil edilmesi gerekir. Zayıf yönler keşfedildikten sonra, bir çalışanın bu alanlarda güç kazanmasına yardımcı olacak bir plan ekleyin.

Ulaşılan Hedefler

Çalışan şirkette uzun yıllardır bulunuyorsa, birkaç değerlendirmeden geçmeli ve performansını iyileştirmek için hedefler verilmiş olmalıdır. Son performans değerlendirmesinden bu yana ulaştıkları hedefler, yeni değerlendirmesinde not edilmelidir. Bu, çalışanlara ve yönetime bir çalışanın zaman içinde nasıl ilerlediğine dair bir fikir verir. Çalışan yeniyse, işe alındığında kendisine verilen temel hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için incelenmesi gerekir.

İyileştirme Potansiyeli

Bir çalışan performans değerlendirmesinin son bölümü, bir çalışanın nasıl iyileştirebileceğine dair bir bölüm içermelidir. Çalışan, bu değerlendirmenin bir kopyasını alacaktır. Tonu adil, dengeli ve iyimser tutarken neyin iyileştirilmesi gerektiğini gösterin. Bu bölüm, çalışanın başarmasını istediğiniz hedeflerden bahsedebilir.