Halkla İlişkiler Kampanyasının Amaçları

Halkla ilişkiler, yüksek profilli bir kişi, kuruluş, şirket, işletme veya başka bir kuruluş ile halk arasındaki iletişimin yönetimiyle ilgilidir. Bir halkla ilişkiler kampanyasına dahil edilebilecek faaliyetlerden bazıları, medya ile çalışmayı, etkinliklerde ve konferanslarda konuşmayı, itibar yönetimi ve kriz konularını ele almayı, şirketler arası çalışan iletişimi ve sosyal medya planlaması ve uygulamasını içerebilir. Kampanyalar, başarılı halkla ilişkilerin ayrılmaz bir parçasıdır ve kapsamlı planlama ve yönetime dayanır.

Durum analizi

Bir halkla ilişkiler kampanyasına başlamadan önce kurumun, şirketin veya bireyin mevcut durumunu dikkate alın. Kriz durumu gibi ele alınması gereken belirli bir konu varsa, bu kampanyanın odak noktası olacaktır. Amaç sadece pazar payı ve görünürlük elde etmekse, şirketin müşteriler ve halk tarafından nasıl algılandığını düşünmek akıllıca olacaktır. Tanıtım kampanyasının geliştirilmesinde kuruluş içinde ve dışında olan her şey dikkate alınmalıdır.

Hedefleri Tanımlama

Durum analiz edildikten sonra, tanıtım kampanyasının kesin hedeflerini belirleyin. Takımdaki herkesin açıkça anlayabileceği belirli hedefler yazın. Bütçe ve zaman sorunları gibi faktörler göz önüne alındığında, hedeflerin tümü makul bir şekilde ulaşılabilir olmalıdır. Mevcut kaynaklar göz önüne alındığında, her hedefin gerçekçi olması gerekir. Son olarak, her bir hedef adımın izlenmesine yardımcı olacak bir zaman çizelgesi geliştirilmelidir.

Genel Grupları Tanımlama

Şirketinizin tanıtım mesajı ile etkilemek istediği temel halka açık grupları belirleyin. Örneğin, hangi grupların ya ele alınacak konunun farkında olduğunu ya da farkındalık yaratmak istediğinizi belirleyin. Bu bilgilerin bir kısmı durum analizi yapılırken ortaya çıkacaktır. İstediğiniz halktan daha fazla nerede olduğunu bulmak için, çevrimiçi anahtar kelime aramaları yapın. Bu, planın fiili yaygınlaştırma aşamasında hedeflenecek belirli grupları ve yerleri ortaya çıkarabilir. Halka açık grupları tanımlarken, duruma veya genel olarak kuruluşunuza yönelik tutumlarının her birini tanımlayın. Bu, temel mesajları buna göre uyarlamanızı sağlayacaktır.

Çok Yönlü Malzemeler Oluşturma

Dağıtım için birden fazla kullanıma sahip olabilecek malzemeler geliştirin. Örneğin, kuruluşunuzun faaliyetleriyle ilgili anlamlı mesajlar içeren basın bültenleri oluşturun. Potansiyel müşteriler için faydalı bilgiler içeren makaleler yazın. Kamuoyunun kuruluşunuz hakkındaki görüşünü inceleyerek bulunan verileri kullanarak, olumlu yönleri vurgulayın ve ayarlanması gereken kamusal endişeleri ele alın. Web sitenizde ve sosyal medya ağlarınızda dağıtmak için kısa videolar oluşturun. Mevcut ve potansiyel müşterilere postalamak için çevrimiçi bir bülten oluşturmayı veya bir tane oluşturmayı düşünün.

Dağıtım ve Bilgi Yerleştirme

Şirketin hizmet ettiği topluma yardım etmek için neler yaptığını tartışma fırsatları bulun. Potansiyel müşteriler için olumlu faaliyetlere odaklanan etkinliklere katılın. Kuruluşun katıldığı her faaliyet hakkında yazın ve şirketin web sitesinde, bloglarda ve basın bültenlerinde yayınlayın. Yerel, ulusal ve çevrimiçi yayınlarda makaleler yayınlayın. Bilgileri sosyal medya web siteleri gibi birden çok medya platformuna dağıtın. Çevrimiçi dergiler, medya kuruluşları ve haber bülteni uyarıları aracılığıyla hedef kitlelere ulaşın.