Proje İş Sözleşmesinin Faydaları Nelerdir?

ABD devlet kurumları, büyük, uzun vadeli inşaat projelerinde çalışmak için işçi örgütleri ve yüklenicilerle proje iş sözleşmeleri imzalar. Federal yasalar, kiralama öncesi toplu iş sözleşmesi olan proje iş sözleşmesinin inşaat projeleri için istihdam şart ve koşullarının belirlenmesine izin vermektedir. Proje iş sözleşmesi veya PLA, yerel topluluklara, vergi mükelleflerine, işçilere ve işletmelere belirli faydalar sağlarken, uzun vadeli inşaat sözleşmelerinde ortak olan çeşitli sorunları ele almak için tasarlanmıştır.

Uzun Vadeli Proje Kararlılığı

Proje istikrar anlaşmaları olarak da adlandırılan proje iş sözleşmeleri, uzun vadeli inşaat projelerinin istikrarını ve verimliliğini büyük ölçüde artırabilir. Bu tür projelerin genellikle birden fazla işvereni vardır ve maliyet planlamasında ve sözleşmeler için teklif vermede özel zorluklar ortaya çıkarır. PLA, işgücü sorunlarını ele alır, maliyet standartlarını belirler ve maliyetli kapanmaları önleyerek projelerin programda kalmasına yardımcı olur. Anlaşmalar, projelerin işe alım öncesi anlaşmanın koşullarını kabul eden istikrarlı bir işçi kaynağı çekmesine izin veriyor. PLA, işçi uyuşmazlıklarını önler, sorunları çözmek için bağlayıcı çözümler sağlar ve projeye dahil olanlar arasında koordinasyon sağlar.

Sendika Anlaşmazlık Çözümü

Proje iş sözleşmeleri hem sendikalı hem de sendikasız şirketlerin projelere teklif vermesine izin verir. PLA, tüm çalışanlar için aynı sözleşmeyi sağlar ve sendika örgütlerinin sendika dışı işe başvuranlara karşı ayrımcılığını yasaklar. PLA, sendikalı olmayan işçilerin tam sendika üyesi olmamayı seçmelerine izin verir. Sendikasız işçiler de inşaat projesinin gerçekleştiği eyalete bağlı olarak sendika aidatlarını azaltabilir veya sendika aidatı ödemeyi tercih edebilir.

Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve Güvenlik

Proje iş sözleşmeleri genellikle küçük işletmelerin, azınlık yüklenicilerinin ve engellilik gereksinimlerini karşılayan işletmelerin dahil edilmesi için hedefler veya gereksinimler belirler. Topluluklar, gaziler ve azınlıklar gibi nüfusun hedeflenen kesimlerinin işe alınmasını teşvik etmek için PLA'ya yerel işgücü geliştirme hedeflerini dahil edebilir. Bir PLA, küçük işletmelerin inşaat projelerine katılımı için hedefleri veya gereksinimleri içerebilir. Proje iş sözleşmeleri, şirketlerin işyeri güvenliği ve sağlığını düzenleyen federal ve eyalet yasalarına ve fırsat eşitliği yasalarına uymasını gerektiren hükümleri içerir.

Eğitim ve İlerleme

Federal Orta Sınıf Görev Gücü, PLA'ların işçilerin ve ailelerinin, özellikle de işsiz veya eksik istihdam edilenlerin orta sınıfa girmelerine yardımcı olacak bir araç olarak kullanılmasını teşvik ediyor. Bir PLA, çıraklık programlarının oluşturulması ve düşük gelirli topluluklardan çalışanlar için artan kariyer fırsatları dahil olmak üzere eğitim hükümlerini içerebilir. Gelişmiş eğitim ve deneyim, daha yüksek ücretlerle sonuçlanabilir. PLA, yerel işgücü kuruluşları ile işbirliği için ve anlaşmalardaki eğitim hükümlerinin sonucunu uygulamak ve izlemek için bir yapı sağlar.