İK Çağrı Merkezi Kurulduğunda Neler İzlenir?

İnsan kaynakları çağrı merkezleri, çalışanların sosyal haklar ve emeklilik paketleri ve maaş bordrosu gibi insan kaynakları bilgilerine erişmelerine yardımcı olmak için kurulmuştur. Çağrı merkezi, çalışanların sorularını yanıtlamak için tek durak noktası olarak hizmet vererek şirketler için uygun maliyetlidir ve çeşitli yerlerde çalışanların bilgi aramak için harcadıkları zamanı azaltarak çalışan verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Küçük bir işletme için bu, yöneticilerin daha zorlu görevlere odaklanabilmesi için bu soruları bir çağrı merkezine devrederek yöneticilerin stresini azaltmaya yardımcı olabilir.

Önizleme

Çağrılar, tipik olarak, çağrıları arayanın seçimine veya ilgi alanına göre belirli yollara yeniden yönlendiren otomatik bir sistem aracılığıyla önceden taranır. Ön tarama süreci, çok sayıda arayanın olabileceği durumlar için hatları kontrol eder. Bu aynı zamanda arayan kişinin belirli bir alanda uzmanlaşmış en uygun İK uzmanına yönlendirilmesine de olanak tanır. Bir İK çağrı merkezi, kaç arayanın ve arayanların belirli önceden kaydedilmiş yanıtları ve İK departmanı ofisinin konumu gibi belirli ön tarama yollarını ne sıklıkla seçtiğini izler.

Çağrılar ve Etkinlik

Çağrı merkezleri, programlarının etkinliğini takip eder. Bu, katılımcı sorularının iletişim sürecinin sonunda çözülüp çözülmediğini sormak şeklinde olabilir. Çağrı merkezi ayrıca kaç çağrı alındığını izler ve herhangi bir eğilimi not eder. Örneğin, sigorta için açık kayıt olan yıl içinde daha fazla çağrı var mı?

Verimlilik

Çağrı merkezleri, bir çalışanın bir temsilci ile konuşmasının ne kadar sürdüğünü kaydeder. Bir şirket, bir temsilciyle konuşmak için 10 dakikadan fazla beklemeyen çalışanlar gibi akılda bir hedef belirleyerek başlayabilir. Çağrı merkezleri ortalama süreyi takip eder ve çalışanın bu hedefe ulaşıp ulaşmadığını belirler. Çağrı merkezleri, verileri çarpıtacak aykırı değerler olmadığından emin olmak için hizmetlerin değerlendirilmesinde uzmanlaşmış bilgiye sahip birini kullanabilir.

Müşteri İhtiyacı

Çağrı merkezleri, müşteri ihtiyaçlarını anlamak için genellikle arayanlardan geri bildirim ister. Bu, arayanlara çağrı merkezinde ele alınmasını istedikleri soruların, endişelerin ve bilgilerin sorulmasını içerir. Çağrı merkezleri bu bilgileri genellikle arayanların yıllık bir ankete katılmasını sağlayarak veya bir ofisin önüne bir yorum kutusu bırakarak alır.