Ürün Pazarlamasında Batı Kültürünü Zorlamanın Diğer Ülkeler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Küreselleşme, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla, Batı'dan dünyanın geri kalanına ürünlerin pazarlanmasını büyük ölçüde etkiledi. Avrupa ve Kuzey Amerika ile özdeşleşmiş Batı kültürü, bugün dünya çapında ticari pazarlamada derin bir şekilde kökleşmiş durumda. Bununla birlikte, diğer ülkelerdeki insanlar Batı kültürüne bağlı belirli pazarlama stratejilerinden memnun olmayabilir. Bu, bu ülkelerdeki satışlarında düşüş veya ürün ve hizmetlerinin doğrudan boykot edilmesi riski ile işletmeler için zorluk yaratır.

Müşteri Bağlantısını Kes

Ürünlerini yurtdışında pazarlamak için herkese uyan tek bir yaklaşım kullanan işletmeler, özellikle pazarlama tarzları ve ağırlıklı olarak Batı kültüründen ödünç alan faaliyetler, potansiyel müşterilerden kopma riskiyle karşı karşıyadır. Sorun şu ki, mesaj veya ürün yerel kültüre karşı duyarsız veya saldırgan olarak algılanabilir ve net etki işletmeniz için daha az karlılık veya aşırı durumlarda ülkede faaliyet göstermenin tamamen yasaklanmasıdır. Başarılı bir ticari pazarlama, mesajınızı uygun şekilde markalamanızı, kabul edilebilir ürünler sunmanızı ve yerel müşterilerin ihtiyaçlarını, değerlerine saygı duyarak karşılamanızı gerektirir.

Algılanan Yerel Ürün Aşağılık

Ticari pazarlama, ürününüzün rekabette üstün olduğunu doğrudan ima edecek şekilde mesajınızı paketlemenizi gerektirir. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir reklamda rakibinizden bahsetmek ve ürününüzün nasıl daha iyi olduğunu belirtmek normal olsa da, bu mesaj yerel ürünleri küçük düşürüyor gibi görünebilir. Batı tarafından tasarlanan pazarlama mesajları, potansiyel müşterilerinizin üzüntüsüne göre yanlış bir şekilde "Amerikan değilse, aşağıdır" anlamına gelebilir. Bu, istemeyerek de olsa Batı kültürünü ülkeye zorlamanın başka bir örneği olarak kabul edilebilir ve işinize pahalıya mal olabilir.

Ahlaki Çöküşü Teşvik Etmek

Birçok muhafazakar toplum için Batı pazarlaması, özellikle müzik, video oyunları ve film gibi ürünlerle gençlik davranışına yön veren ahlaki ilkeler veya değerlerden ödün veriyor olarak ortaya çıkıyor. Bazı ülkeler toplu olarak, yüksek itibara sahip oldukları kültürel ve / veya dini inançlara katılırlar. Pazarlama mesajları ve faaliyetleri bir bütün olarak toplumu etkiler ve alıcı ile satıcı arasındaki nihai ilişkinin etik olarak kalması çok önemlidir. Çoğu ülke inanç sistemini sürdürmeye inanır ve yabancı etkiye karşı en savunmasız olanlar gençler olduğundan, iş kararları etik kaygıları daha fazla kabul etmelidir.

Kasıtsız Suç ve Tepki

Pazarlama kampanyanızdaki yerel ülkenin yaşam tarzına muhalif olarak değerlendirilebilecek semboller, resimler ve mesajlar, satışları olumsuz yönde etkileyerek düşmanca tepkilere ve tepkilere yol açabilir. Moda buna iyi bir örnek: Batı kültüründe şık olduğu düşünülen pazarlama kıyafetleri, muhafazakar yabancı kültürlerde sıcak karşılanmayabilir. Bazı ülkeler kadınların saçlarını ve yüzlerini ifşa etmelerini yasaklıyor ve kadınlara yönelik, utanmaz olarak algılanan bir modeli içeren güzellik ürünleri reklamı yerel izleyiciyi rahatsız edecek.