Yönetim Muhasebesinin Zorlukları ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yönetim muhasebesi, karar verme amaçları için dahili maliyetleri izleyen dahili bir işletme işlevidir. İmalat ve üretim şirketleri, üretim maliyetini şirket tarafından üretilen her mal veya hizmete tahsis etmek için genellikle yönetim muhasebesini kullanır. Yönetim muhasebesi küçük bir işletmede çeşitli zorluklarla karşılaşabilir ve çeşitli sorumluluklar taşıyabilir.

Gerçekler

Yönetim muhasebesi zorlukları genellikle birkaç bölümden veya departmandan finansal bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve raporlanmasını içerir. Maliyet tahsisi yöntemleri, doğrudan malzemeler, üretim işçiliği ve üretim genel giderleri için bilgi gerektirir. Bu bilgiler, birden çok üretim departmanı için gereklidir. Yönetim muhasebecileri, yalnızca üretim maliyetlerinin mal ve hizmetlere tahsis edildiğinden emin olmak için bu bilgileri gözden geçirmekten sorumludur. Üretim dışı maliyetlerin dahil edilmesi, bireysel ürün maliyetlerini bozabilir.

Özellikleri

Bütçeleme, yönetim muhasebesinin bir başka önemli aracıdır. Küçük işletmeler, operasyonlar için gelecekteki harcamaları planlamak için genellikle bütçeleri kullanır. Sahipler genellikle yıllık olarak bir bütçe planlama süreci yürütürler. Bu, yönetim muhasebecileri için bir sonraki iş yılı için doğru bir bütçe hazırlamak üzere geçmiş finansal bilgileri gözden geçirmek için bir zorluk oluşturmaktadır. Bütçeler, operasyonları iyileştirmek için para harcarken mal sahibinin ve yöneticilerin sorumlu davranmasını sağlar.

Zaman aralığı

Yönetim muhasebesi, finansal bilgileri kaydederken bireysel muhasebe dönemlerine dayanmaz. Sahipler ve çalışanlar tarafından uygun şekilde yönetilmesi gereken sürekli bir muhasebe sürecidir. Yönetim raporlarına yalnızca zamanında, geçerli ve ilgili bilgilerin dahil edilmesini sağlamak için mali bilgiler dikkatlice ayrılmalıdır. Bu süreç, çalışanların bilgileri sahiplere bildirirken uyması gereken dahili yönetim muhasebesi politikalarının oluşturulmasını içerebilir.

Düşünceler

Sahipler, yönetim muhasebesi sürecinin bir parçası olarak iş teknolojisi yazılımını uygulamayı düşünmelidir. Özel yazılım, finansal işlemleri elektronik olarak yakalar ve bilgileri yorumlamaktan sorumlu kişilere gönderir. Sahipler ayrıca, yazılımın otomatik olarak finansal raporlar oluşturması için finansal raporlar oluşturabilir. İş yazılımını kullanmak, finansal raporlar hazırlamak için harcanan süreyi kısaltabilir. Ancak, yönetim muhasebecilerini, doğruluğunu sağlamak için bilgilerin gözden geçirilmesinden sorumlu olmaya zorlar.

Uzman Görüşü

Serbest muhasebe firmaları ve profesyonel muhasebeciler, bir yönetim muhasebesi sürecini kurarken küçük işletme sahiplerine birkaç önemli kaynak sunar. Profesyonel muhasebeciler, şirket için belirli yönetim muhasebesi zorluklarını özetleyebilir. Bu muhasebeciler ayrıca, yönetim muhasebecilerinin uyması gereken belirli sorumlulukları oluşturmak için sahiplerle birlikte çalışabilir. Bu profesyonel tavsiye, sahiplerin gelecekteki kararlar için gerekli tüm finansal bilgileri almalarını sağlar.