Muhasebe Politikalarının Önemi

Diğer organizasyonel politikalar ve kurallar gibi, finans ve muhasebe politikaları da organizasyonel performansı çeşitli şekillerde iyileştirmeye hizmet eder. İyi tasarlanmış muhasebe politikalarına sahip olmanın faydalarını anlayarak, finansal raporlama fonksiyonunuzun hem kalitesini hem de verimliliğini artırmak için işletmenizde muhasebe politikası tasarlayabilir ve uygulayabilirsiniz.

Uygulama Tutarlılığı

Muhasebe politikaları, çalışanların muhasebe işlemlerini benzer şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Daha büyük şirketlerde, birçok muhasebeci finansal faaliyeti inceliyor olabilir ve muhasebe kararlarında gerekli olan muhakeme nedeniyle, bu muhasebeciler aynı işlem için farklı muhasebe uygulamaları belirleyebilir. Muhasebe politikası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin uygulanması için bir yol haritası görevi görür ve çalışanların yargılarındaki farklılıkları ortadan kaldırır.

Doğru Muhasebe Tedavisi

Gelirlerin tanınması veya menkul kıymetlerin sınıflandırılması gibi karmaşık muhasebe sorunları için muhasebe politikaları, çalışanların karmaşık alanda uzmanlık bilgisine sahip olmasalar bile doğru muhasebe uygulamasına ulaşmaları için bir yol sağlar. Muhasebe denetçileri dikkatli olmalıdır. Muhasebe politikaları, yetkin çalışanların doğru karara yönlendirilmesine yardımcı olabilirken, politika, yetkinliğin ikamesi olmamalıdır. Muhasebe personeli, muhasebe politikasını nasıl uygulayacağını bilmeli, ancak aynı zamanda bir işlemin politikanın şemsiyesi altına tam olarak girmediğini ve daha fazla analiz yapılması gerektiğini de anlayabilmelidir.

Verimlilik

Muhasebe politikaları, karar süreçlerini düzene sokarak, defter tutma sürecini daha verimli hale getirebilir. En basit işlemler için muhasebe politikası, bir şirketin muhasebe sistemindeki finansal işlemleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Otomatik muhasebe sistemleri çalışmalarının muhasebe personeli tarafından hala gözden geçirilmesi gerekmekle birlikte, bu işlem yine de işi manuel olarak yapmaktan daha az zaman almalıdır. Muhasebe süreçlerinin otomasyonuna ek bir fayda, hatanın azaltılmasıdır. Genel olarak, otomatik muhasebe sistemleri yazım hataları yapmaz veya rakamları aktarmaz. Hatalar yapılabilir ancak genellikle daha sistematiktir ve fark edilmesi daha kolaydır.

Dokümantasyon Gereksinimleri

Denetim gereksinimleri olan şirketler için muhasebe politikası ek bir amaca hizmet eder. 2002 Sarbanes-Oxley Yasası, şirketlerin iç kontrol sistemlerini değerlendirmesini ve finansal raporlama üzerindeki iç kontrol hakkında bir fikir vermesini gerektirmektedir. Muhasebe politikaları, muhasebe işlemlerinin sistematik bir şekilde değerlendirildiğinin kanıtıdır ve bu politikalara bağlılık, işlemlerin aynı şekilde işlendiğini gösterir. İç kontrolü inceleyen muhasebeciler, muhasebe sistemi boyunca işlemlerin izlenmesine yardımcı olmak için muhasebe politikalarını kullanabilir.