Rekabetçi Ücret Ölçeği Nasıl Oluşturulur

Rekabetçi bir ücret skalası, sektörünüzdeki diğer şirketlerle rekabet etmenize ve aynı zamanda en iyi yetenekleri çekmenize ve elde tutmanıza olanak tanır. Şirketinizin genel ödeme ölçeği ve her pozisyon için ölçek, çalışanlarınızın eğitimini, becerilerini, eğitimini ve deneyimini ve ayrıca kar marjınızı hesaba katmalıdır. Ücret tarifeleri komite tarafından belirlenip yönetim kurulu tarafından onaylanabilir veya icra kurulu başkanı ücret tarifesini kendisi belirleyebilir. Kullanılan kesin yöntem, içinde bulunduğunuz işin türüne ve şirketinizin kültürüne bağlı olabilir.

1

Şirketinizde rekabetçi bir ücret ölçeği belirlemek istediğiniz her bir pozisyonu tanımlayın. Her bir pozisyonun başaracağı görevleri, gereken becerileri ve eğitimi ve pozisyon için temel yetkinlikleri listeleyin. Her pozisyon için kabul edilebilir performans tanımlarını sağlayın.

2

Sektörünüzdeki ve coğrafi bölgenizdeki diğer şirketlerde ücret ölçeklerini araştırın. Bunu sizin için yapması için sektörünüzde uzmanlaşmış insan kaynakları personeli veya danışmanları işe alın.

3

Gelecek birkaç yıl için büyümenizi ve iş gücünüzün boyutunu tahmin edin. Daha yüksek maaşlar sunup sunamayacağınızı veya maaşları daha düşük tutmanız gerekip gerekmediğini değerlendirmek için elinizdeki sermaye miktarını belirleyin.

4

Ne kadar rekabetçi olmak istediğinize göre ücret skalanızı ayarlayın. Genel rekabet gücünüz, çalışan ücreti, beklenen büyüme, çalışanları çekme ve elde tutma yeteneği ve sektör tahmini gibi unsurlara bağlı olacaktır. Rekabetçi olmak için yüksek vasıflı çalışanlara ihtiyacınız varsa, en iyi yetenekleri çekmek için ücret skalalarınızı daha yükseğe ayarlayın. Rekabetçi olmak için para biriktirmeniz gerekiyorsa, daha düşük ücret aralıkları sunun.

5

Her pozisyon için kullanacağınız maaş dışı tazminat türlerini listeleyin. Bu, sağlık sigortası, ikramiyeler veya hisse senedi seçenekleri gibi unsurları içerebilir. Maaş ölçeğinizin genel rekabet gücü, yalnızca ücret oranına değil, sunduğunuz toplam pakete bağlıdır. Örneğin, bazı çalışanlar hisse senedi opsiyonları veya fazladan izin alıyorlarsa daha düşük bir maaşı kabul etmekten mutlu olabilirler.

6

Şirketiniz için bir tazminat misyon beyanı yazın. Bu, şirketinizin rekabet gücünü korumak için ücret ölçeğini nasıl kullanacağını içerebilir. Her pozisyon için bir hedef ödeme oranı belirlemek üzere topladığınız sektör bilgilerini kullanın. Ortalama performansa sahip nitelikli çalışanlara ödenen tutar olarak ücret ölçeğinin orta aralığını ayarlayın.

7

Örneğin, işteki zamana veya çalışanların işleri için gereken temel yetkinlikleri edinebilmesi gibi faktörlere dayalı olarak maaş zammı vermek için bir yöntem seçin. Ayrıca, performansa veya çalışanların belirli becerileri edinip edinmediğine bağlı olarak maaş zamları da atayabilirsiniz.

8

Adayların ölçeği ve sağlık sigortası, ikramiyeler veya hisse senedi seçenekleri gibi alacakları diğer tazminat türlerini anlamaları için işe alımla ilgilenen çalışanlarınıza maaş ölçeğinizi bildirin.