Münhasır Dağıtım Anlaşması - Franchise

Binlerce Amerikalının kendi işlerini kurma arzusu var, ancak çoğu yeni bir girişim başlatmak için gereken sermaye ve destek yapısından yoksundur. Yeni başlayanlar için mevcut iki seçenek franchise anlaşmaları ve özel dağıtım anlaşmalarıdır. Münhasır dağıtım sözleşmesi, satıcıya, belirli bir coğrafi bölgede bir ürünü satma konusunda münhasır haklar verirken, bir franchise sözleşmesi, işletme sahibinin nasıl çalışabileceğine dair çok daha resmi kısıtlamalar içerir. Girişimciler, franchise ve münhasır dağıtım anlaşmaları arasındaki farkı anlamalıdır.

Münhasır Dağıtım Sözleşmesinin İşlevi

Münhasır bir dağıtım anlaşmasının temel işlevi, satıcıya, üreticinin satış bölgesinde ürünleri pazarlama ve satma münhasır hakkını vermektir. Bu anlaşmanın her iki taraf için de olumlu yönleri var. Münhasır dağıtım hükmü, o bölgedeki müşterileri ürünü almak için belirli bir satıcıya gelmeye zorlar ve bu da yakındaki rakiplerden herhangi bir rekabeti ortadan kaldırır. Münhasırlık, ürüne bir nadirlik ve arzu katmanı eklediğinden, üretici de anlaşmadan yararlanıyor.

Münhasır Dağıtım Sözleşmesi Örneği

Münhasır dağıtım anlaşmalarının en belirgin örnekleri lüks mal üreticilerinden gelmektedir. Ürünlerin nasıl pazarlandığı ve nerede satılacağı üzerinde kontrol sağlamak için münhasır dağıtım anlaşmalarını tercih ederler. Örneğin bir kuyumcu, belirli bir kol saati markası için özel bir dağıtım sözleşmesi imzalayabilir. Üretici, o bölgedeki başka bir kuyumcunun o saati satmasına izin vermeyeceğini ve kuyumcu üreticinin fiyatlandırma ve pazarlama kısıtlamalarına uymayı kabul eder.

Franchise Sözleşmesinin İşlevi

Bir franchise sözleşmesi, ticari markasını ve ticari organizasyon kurallarını ödünç veren "franchise veren" olarak bilinen bir şirket ile kullanım için telif hakkı ve / veya başlatma ücreti ödeyen "franchise alan" olarak adlandırılan bir kişi veya ticari kuruluş arasındaki sözleşmedir. bu ticari markalar ve kurallar. Franchise sözleşmesi, franchise alanın franchise verenin kurallarına uyması koşuluyla franchise verenin ürünlerini ve hizmetlerini dağıtmasına izin verir. Münhasır dağıtım anlaşmalarının aksine, bir franchise alan belirli bir coğrafi bölge için münhasır haklara sahip olabilir veya olmayabilir.

Franchise Anlaşması Örneği

Bir tür franchise anlaşmasının bir örneği, "iş formatı" franchising'i içerir. Bu tür bir franchise anlaşmasında, franchise veren, franchise alanın işi yönetmek ve yürütmek için takip etmesi için eksiksiz bir plan geliştirir. Franchise verenin planı, franchisee'ye işi yürütmekle ilgili birincil görevler için kademeli bir süreç ve franchise alanların karşılaşacağı büyük yönetim kararlarıyla nasıl başa çıkılacağına dair özel talimatlar sunar. İş formatı, franchise sahibine işi yürütmek için denenmiş ve test edilmiş bir sistem sağlar ve deneme yanılma yoluyla yeni bir işi yürütürken elde edilen zamandan, paradan ve çabadan tasarruf sağlar. McDonald's, Pizza Hut ve Chili's gibi birçok popüler restoran zinciri, işletme formatı franchise'larının başlıca örnekleridir.