Geliştirilmiş İş İlişkileri Performansı Nasıl Etkiler?

Küçük bir işletmedeki çalışanlar uzun saatler boyunca birlikte çalışabilir. Bir küçük işletme sahibi için olumlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmak, bu uzun saatleri bir zevk haline getirebilir. Çalışanlar ayrıca, hem iş görevlerine nasıl yaklaştıkları hem de birbirleriyle açık iletişim hatları kurarak, iyileştirilmiş iş ilişkilerinden yararlanırlar.

Çalışma Moralini İyileştirme

İş arkadaşları arasındaki ilişkileri geliştirmek, bir bütün olarak personelin moralinin yükselmesine yardımcı olur. Moral artışı, daha olumlu bir çalışma ortamına yol açar. Çalışanlar işte mutlu olduklarında, görevlere aktif olarak katılırlar ve kaçışçı davranışlara daha az odaklanırlar - uzun kahve veya duman molaları, örneğin kişisel İnternet taraması - bu da işçilerin işleri zamanında bitirmelerini engelleyebilir. Gelişmiş moral sayesinde zaman içinde aktif katılımda sürekli bir artış, çalışan üretkenliğini artırabilir. Görevleri daha hızlı tamamlayan işçiler, tüm işletme için kazancı artırmaya yardımcı olabilir.

İş Bağlılığını Geliştirme

Meslektaşları ile yakın çalışma ilişkileri olmayan çalışanlar işe zihinsel olarak yatırım yapmazlar veya işletmeye büyük bir sadakat göstermezler. Bu kişisel yatırım eksikliği, çalışanların gelişmiş iş ilişkileri ve arkadaşlıklarla gelebilecek kişisel bağları kurmamaları nedeniyle ortaya çıkar. The Ken Blanchard Companies'in kıdemli danışmanlık ortağı Susan Fowler'a göre, çalışma ilişkilerinin güçlendirilmesi işletmeye olan bağlılığın artmasını sağlayabilir çünkü çalışanlar şirketi arkadaşlıklar / iş ilişkileri için bir bağlantı olarak görürler. Çalışanlar her gün sadece bir iş yapmak için değil, aynı zamanda iş arkadaşlarıyla kişisel düzeyde bağlantı kurmak için işe geliyorlar.

Yardım istemek

İşyerinde bir düşmandan yardım istemek, olumlu ilişkileri olmayan bir çalışanın göstermek istemeyebileceği bir zayıflık işareti olabilir. Yeterli yardım olmadan, çözülmemiş bir iş problemi, tüm bir projenin teslimatını etkileyen bir soruna dönüşebilir. Güvene ve karşılıklı saygıya dayalı iş ilişkileri geliştirmek, ekip çalışmasına elverişli bir atmosfer yaratabilir. Bu iklim, sorunu olan bir çalışanın işinde yetersiz veya basitçe kötü görünmeden yardım almak için iş arkadaşlarına gitmesini kolaylaştırır.

Çalışan Gelişimini Desteklemek

İşçileri, iş arkadaşlarıyla karşılıklı olarak moral verici ilişkiler kurmaya teşvik etmek, beceri gelişimi için destekleyici bir ağ oluşturabilir. Yakın ilişkiler sayesinde çalışanlar, iş görevlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için teknikleri ve stratejileri paylaşırlar. Bu destekleyici ortamda, çalışanlar kendilerini farklı kılmak veya daha iyi iş fırsatları için iş arkadaşlarını "dövmek" amacıyla ticaretin hilelerini biriktirmiyorlar. Sonuç, gelişmiş yeteneklere ve daha geniş bir beceri yelpazesine sahip daha bilgili bir işgücüdür.