Bir İş Girişimi Nasıl Planlanır ve Büyütülür

İş planlamasının amacı, işinizin büyümesine yardımcı olmak için mantıklı bir dizi adım veya rekabetçi bir pazarda başarılı olma şansı en yüksek olan bir girişim inşa etmek için bir plan geliştirmektir. Bu adımların uygulanmasının maliyeti, öngörülen gelirlerle birlikte tahmin edilir. Bu tahmin rakamları, şirketin hedeflerine yönelik ilerlemesini ölçmek ve strateji ve taktiklerdeki bir değişiklik yoluyla gelir eksikliklerini gidermek için periyodik olarak gerçek sonuçlarla karşılaştırılır.

Bir İş Girişimi Planlayın

1

Vizyonunuzu oluşturun. Ne kadar büyük bir şirket kurmayı düşündüğünüzü ve girişiminizin bu yolda üç ila beş yıl sonra neler başardığını hayal edin. Bir perakende mağaza sahibinin vizyonu, bu süre içinde on mağazadan oluşan bir mini zincir oluşturmak olabilir.

2

Pazar ihtiyacını tanımlayın. Pazarınızın büyüklüğünü veya potansiyel müşterilerin nüfusunu tahmin edin. Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin müşterilere faydalarını tanımlayın. Pazara, müşterilerin satın almak için güçlü bir istek duyacakları ürün ve hizmetleri getirdiğinizden emin olun, çünkü faydalar rakiplerin sağlayabileceklerine göre çok önemlidir.

3

Bir iş modeli oluşturun. Şirketinizin sahip olacağı çeşitli gelir akışlarını ve şirketinizle ilgili karlılığa yol açacak yapısal faktörleri tanımlayın. Bir imalat şirketi, ürünlerin servis ve onarımından ek gelir akışlarına sahip olabilir. Yapısal faktörler arasında düşük genel giderler ve satılan malların ortalamanın altında bir maliyeti vardır.

4

Rekabetinizi analiz edin. Neleri iyi yaptıkları veya rekabet avantajlarının özü ve zayıf yönlerinin neler olabileceği hakkında bilgi toplayın.

5

Stratejik bir pazarlama planı geliştirin. Müşterileri şirketinizden haberdar etmek için kullanacağınız pazarlama yöntemlerini ve onları sizden satın almaya teşvik etmek için kullanacağınız satış taktiklerini açıklayın.

6

Bir personel planı oluşturun. Şirketin hedeflerine ulaşmak için gereken insan kaynaklarını belirleyin. Şirketi etkin bir şekilde yönetmek için ekibinizin sahip olması gereken beceri ve deneyimi grup olarak belirleyin.

7

Bir finansal plan hazırlayın. Mali plan veya tahmin, elektronik tablo yazılımı kullanılarak hazırlanır. Aylık gelir ve gider projeksiyonu yapın.

Bir İş Girişimini Büyütün

1

İlerlemenizi değerlendirin. Yılda en az bir kez şirketinizin genel performansına eleştirel bir göz atın. İşletmeyi daha da büyütmek için iyileştirilmesi en önemli alanları belirleyin.

2

Yeni fırsatları araştırın. Ürünleriniz veya hizmetleriniz için yeni hedef pazarlar, bunları iyileştirmeye yönelik yenilikler ve sadık müşteri tabanınıza pazarlayabileceğiniz yeni ürünler veya hizmetler düşünün.

3

Operasyonel verimliliği artırın. Müşteri hizmetleri seviyenizi sürekli olarak yükseltin, bu da bu memnun müşterilerden tekrar iş gelmesini sağlayacaktır. Hem sermaye hem de insan kaynakları açısından şirketi daha yalın ve daha verimli bir şekilde işletmenin yollarını geliştirin.