OSHA ile Uyumluluk Nasıl Sağlanır?

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) düzenlemeleri, çalışanları işle ilgili tehlikelerden ve yaralanmalardan korur, ancak bu yönergelere uymak işletme sahiplerinin de yararınadır. İşle ilgili yaralanmalar pahalı olabilir, bu da işçilerin masraflı tazminat taleplerine ve kaçırılan çalışma sürelerine yol açabilir. Yaralanmalar, yaralanmayan işçiler arasında bile çalışanların moralini bozabilir. Güvenli ve uyumlu bir işyerini sürdürmek, çalışanlarınıza sağlıklarını önemsediğinizi gösterir ve onları sizin için gelmeleri için motive eder.

1

Bir tehlike iletişim planı geliştirin. Bu plan, işçileri işyerindeki potansiyel olarak tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirmek için protokoller içerir. Personelinizi, işledikleri tehlikeli veya toksik olabilecek her malzeme ve kendilerini yeterince korumaya yönelik prosedürler hakkında eğitin. Personelinize planın basılı kopyalarını ve potansiyel olarak tehlikeli her bir madde için tehlikeleri ve ihtiyati tedbirleri listeleyen bilgi sayfalarını hazırlayın.

2

Bir Acil Eylem Planı Standardı geliştirin. Bu, bir güvenlik olayı olması durumunda alınacak eylemleri detaylandırır. Bu plan, toksik maruziyetler ve işyeri yaralanmaları için acil durum prosedürlerinin yanı sıra yangın durumunda güvenlik ve tahliye talimatlarını da kapsamalıdır.

3

Bir yangın tahliye planı oluşturun. Güvenli tahliye rotaları ekleyin ve personelinize ayrıntılar ve hükümler hakkında bilgi verin.

4

İş yerinizde yeterli sayıda yangın çıkışı olduğundan ve bu çıkışların OSHA ve itfaiye kodlarına uygun olduğundan emin olun. Genel olarak, bir işyerinin iki ayrı çıkışı olmalıdır, ancak büyüklüğüne ve çalışan sayısına bağlı olarak daha fazlasına ihtiyaç duyabilir. Yangına dayanıklı malzemelerle iş yerinden ayrı yangın çıkışları. Yangın çıkışları kendi kendine kapanan kapılara sahip olmalı ve yangın çıkışları olarak açıkça işaretlenmelidir.

5

Potansiyel olarak tehlikeli dağınıklığın olduğu zeminleri ve yürüyüş yollarını temizleyin. Dökülmeleri ve kayma tehlikelerini meydana gelir gelmez temizleyin. Koridorlar, çalışma yüzeyleri, zeminler ve merdivenler gibi genel iş yeri koşulları için OSHA standartlarını öğrenin.

6

Sektörünüzde tipik olarak karşılaştığınız belirli tehlikeler ve kazalar için yeterli, iyi stoklanmış bir ilk yardım çantası satın alın. Personeli temel ilk yardım prosedürleri konusunda eğitin.

7

OSHA posterlerini ve broşürlerini dikkat çekici bir şekilde asın. OSHA'nın güncellenmiş gereksinimler ve yönergelerle ilgili olarak gönderdiği materyalleri dikkatlice okuyun ve gerekli değişiklikleri uygulayın.